Ekstraordinær Generalforsamling den 22. November 2023 kl 19.00

2. november 2023 11:10 , af Tim Fink

DANSK SEJLUNION

LILLEBÆLT SYDKREDS – SEJLSPORT SØNDERJYLLAND

Sønderborg den 01.11.2023.

 

 

Til kredsklubbernes formænd og ungdomsformænd:

 

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling den 22. November 2023 kl 19.00 i Gråsten Sejlforening, Ulsnæs 27, 6300 Gråsten

 

Indkaldelsen er udsendt til kredsens klubformænd samt kredsbestyrelsen pr. mail jf. vedtægter § 10. Kan også ses på www.sejlsportsyd.dk

 

Det forventes, at den enkelte formand indbyder klubbens ungdomsformand (hver klub har 1 stemme, og kun fremmødte klubber kan stemme)

 

DAGSORDEN: (Vedtægter §8, §10, §16 )

  1. Valg af dirigent.
  2. Registrering af medlemsklub.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling/beslutning af forslag om kredsens opløsning (Bilag 1 )
  5. Eventuelt

 

                                                                                                            

Svar vedr. deltagelse og antal personer bedes givet senest den 16. november 2023 til Tim Fink, e-mail tim.fink@hotmail.de eller mobil 30513786

 

Vel mødt til en god debat

 

Pbv.

Tim Fink

Ungdomsrepræsentant

 

 

Bilag 1: Bestyrelsens forslag om opløsning af foreningen

 

På Dansk Sejlunions Generalforsamling 2020 blev det besluttet, at inddelingen i kredse skulle udgå. På den baggrund er det formelle grundlag for Lillebælt Syd kredsen blevet ophævet. Da der kort efter DS Generalforsamlingen i 2020 udbrød corona pandemi, har der ikke siden 2020 været afholdt ordinær Generalforsamling i Lillebælt Syd kredsen, så derfor fremsætter en enig bestyrelse nu forslag om formelt at ophæve Lillebælt Syd kredsen.

I henhold til vedtægterne §16 skal en eventuel formue anvendes til aktiviteter indenfor DS formålsparagraf i lokalområdet. De seneste mange år har de eneste igangværende aktiviteter været afvikling af stævner og arrangementer på juniorsiden, og bestyrelsen indstiller derfor til, at formuen fordeles ligeligt mellem de klubber, som har været aktive arrangører af junioraktiviteter for kredsens medlemmer. Kredsens formue begrændser sig til en mindre kontant formue jævnfør regnskab.

 

Link til vedtægter: Vedtægter (sejlsportsyd.dk)

Link til DS 2020 referat: referat-generalforsamling-2020.pdf (dansksejlunion.dk)