Generalforsamling i Lillebæltsyd kredsen den 20. marts, 2019 i Haderslev

18. februar 2019 19:07 , af Tim Fink

Lillebælt Syd kredsen afholder generalforsamling den 20. marts, 2019 kl. 18.00 i Haderslev Sejl Club, Sydhavnsvej 1F, 6100 Haderslev

Indkaldelse og regnskab for 2018 er vedhæftet denne nyhed

Svar vedr. deltagelse og antal personer bedes givet senest den 10. marts 2019 til Tim Fink, e-mail tim.fink@hotmail.de eller mobil 30513786

 

Referat er indsat efter Generalforsamling