Invitation til DamCup i Haderslev

17. august 2018 05:01 , af Tim Fink

Haderslev Sejl Club afholder Damcup den 8. september. Stævnet er primært for nyere sejlere. 

 

Information

  • Sted: Haderslev Søsportscenter, Damstien 28, 6100 Haderslev.
  • Dato og tid: lørdag den 8. september 2018 klokken 9.00.
  • Der er præmie til alle deltagere.
  • Pris pr. deltager 100 kr. Betales kontant på dagen.
  • Tilmelding til mail: ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk eller sms 22 97 45 20.

Ved tilmelding oplyses: Navn på sejler, jolletype, sejlnummer, samt navn på hjælper (angiv hjælp på vand eller land).

  • Tilmeldingsfrist tirsdag den 5. september 2018.
  • Der gennemføres så mange sejladser som muligt indenfor nedenstående tidsramme.

 

Dagens program.

Registrering og betaling fra kl. 9.00 – 9.30.

Skippermøde for ledsagerbåde kl. 9.40.

Skippermøde for alle kl. 9.45.

Første varselssignal ca. kl. 10.15.

Frokost på land kl. 12.30.

Første varselssignal efter frokost ca. kl. 13.30.

Der startes ikke senere end 15.00.

Præmieoverrækkelse kl. ca. 15.45.

 Invitation og sejladsbestemmelser er vedhæftede

Vedhæftede filer