Invitation til kredsmøde den 22. Februar i Gråsten

2. februar 2020 17:04 , af Tim Fink

Der indkaldes til Ungdoms koordineringsmøde (kredsmøde) lørdag d. 22. februar 2020 kl. 9:00 i Gråsten Sejlforening

Vi starter med morgenmad og får en let frokost ved middagstid. Det forventes at mødet afsluttes senest kl. 14.00

Referat er tilføjet efter mødet


Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Kort beretning fra klubberne
  3. Nyt fra DS – Mads Flyger (DS)
  4. Sønderjysk Open 2020
  5. StartCup 2020
  6. Sommerlejr 2020
  7. Andre fælles aktiviteter 2020
  8. Næste møde
  9. Eventuelt

 

Jeg håber at alle klubber kan deltage, og invitationen må gerne sendes videre. Af hensyn til forplejning er sidste tilmelding søndag den 16. februar