Invitation til ungdomskoordineringsmøde den 25 feb

14. februar 2018 05:58 , af Tim Fink

Der indkaldes til Ungdoms koordineringsmøde (kredsmøde) søndag d. 25. februar 2018 kl. 9:00 i Dyvig Bådlaug

Giv venligst besked om antal deltagere fra jeres klub senest tirsdag den 20. feb til tim.fink@hotmail.de


 Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Beretning fra Lillebælt Syd Kreds (Tim)
  3. Kort beretning fra klubberne
  4. Nyt fra DS – Mads Flyger (DS)
  5. Sønderjysk Open 2018
  6. StartCup 2018
  7. Sommerlejr 2018
  8. Andre fælles aktiviteter 2018
  9. Næste møde
  10. Eventuelt
Vedhæftede filer