Invitation til Ungdomskoordineringsmøde (incl referat)

25. oktober 2017 05:46 , af Tim Fink

Der indkaldelses til Ungdoms koordineringsmøde (kredsmøde) lørdag d. 11. november kl. 9 i Gråsten Sejlforening.

Der startes med kaffe og rundstykker hvorefter nedenstående dagsorden gennemgås. Ved frokosttid vil en let anretning blive serveret.

Det forventes at mødet kan afsluttes senest kl. 14.00

Alle klubber bedes være repræsenteret med mindst en deltager, så indbydelsen bedes videregivet internt hvis ungdomsformanden ikke kan deltage. Tilbagemelding om deltagelse bedes givet til mig pr. mail senest lørdag den 4 november. (tim.fink@hotmail.de)

Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Kort beretning fra klubberne – sommersæsonen 2017
 3. Evaluering af Sønderjysk Open 2017
 4. Evaluering af StartCup 2017
 5. Evaluering af Sommerlejr 2017
 6. Evaluering af aktiviteter med tilskud fra SejlsportSønderjylland
 7. Vintertræning 2017/18
 8. Nyt fra DS – Mads Flyger
 9. Sønderjysk Open 2018
 10. Startcup 2018
 11. Holdsejlads 2018
 12. Sommerlejr 2018
 13. Andre fælles aktiviteter 2018
 14. Næste møde
 15. Eventuelt
Vedhæftede filer