Ungdomskoordineringsmøde

14. oktober 2018 06:16 , af Tim Fink

Referat fra mødet er vedhæftet

 

Der indkaldelses til Ungdomskoordineringsmøde (kredsmøde) lørdag d. 3. november kl. 9 i Haderselv Søsportcenter, Damstien 28, 6100 Haderslev

Der startes med kaffe og rundstykker hvorefter nedenstående dagsorden gennemgås. Ved frokosttid vil en let anretning blive serveret.

Det forventes at mødet kan afsluttes senest kl. 14.00

Alle klubber bedes være repræsenteret med mindst en deltager, så indbydelsen bedes videregivet internt hvis ungdomsformanden ikke kan deltage. Tilbagemelding om deltagelse bedes givet til mig pr. mail senest lørdag den 27 oktober.

Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Kort beretning fra klubberne – sommersæsonen 2018
 3. Evaluering af Sønderjysk Open 2018
 4. Evaluering af StartCup 2018
 5. Evaluering af Sommerlejr 2018
 6. Evaluering af aktiviteter med tilskud fra SejlsportSønderjylland
 7. Vintertræning 2018/19
 8. Nyt fra DS – Mads Flyger
 9. Sønderjysk Open 2019
 10. Startcup 2019
 11. Holdsejlads 2019
 12. Sommerlejr 2019
 13. Andre fælles aktiviteter 2019
 14. Næste møde
 15. Eventuelt

 

med venlig hilsen

Tim Fink, Ungdomskoordinator, DS

Vedhæftede filer